Recensioner

Byter makten nu kön? Denna fråga ger upphov till en kritisk genomgång av den svenska kvinnorörelsens vågor, ideologi och milstenar. Här har den erfarna professorn i genushistoria, medlem av Forskningrådsnämnden (nu Vetenskapsrådet) och genom årtionden också aktiva debattören Berggren kritiskt åtagit sig denna uppgift. Återblicken blir också personlig utan att den vetenskapliga genomgången grumlas. Den centrala frågan omkring maktfrågan mellan kvinnor och män ger så upphov till sällsynta perspektiv i både debatt och forskning runt bl.a. särart/likart, privat/offentligt, eller de modernare om identitetsupplösning och dekonstruktion och om politiska händelser. Boken är mycket läsvärd för dem som vill bearbeta vår gångna feministiska debatt – i spegel av de
amerikanska teoretikerna som, sorgligt nog, menar jag som eftertanke till boken, visar hur blicken för högkvalitativ forskning i mer närliggande länder inte togs till vara i den svenska vetenskapliga diskursen.

Kaj Fölster, Bibliotekstjänst